Jam Belajar SMAK 3 Tahun Ajaran 2015-2016

SMAK 3 PENABUR JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016
NORMAL KEB/ UP/ WALAS / SPORT RAPAT / KEB. Komplek
Renungan Pagi 06.30 – 07.25 Renungan Pagi
1 06.40 – 07.25 1 07.25 – 08.05 1 06.40 – 07.15
2 07.25 – 08.10 2 08.05 – 08.45 2 07.15 – 07.50
3 08.10 – 08.55 Istirahat 1 (20′) 3 07.50 – 08.25
Istirahat 1 (20′) 3 09.05- 09.45 Istirahat 1 (20′)
4 09.15 – 10.00 4 09.45 – 10.25 4 08.25 – 09.00
5 10.00 – 10.45 5 10.25 – 11.05 5 09.20 – 09.55
Istirahat 2 (25′) Istirahat 2 (25′) 6 09.55 – 10.30
6 10.10 – 11.55 6 11.30 – 12.10 Istirahat 2 (25′)
7 11.55 – 12.40 7 12.10 – 12.50 7 10.55 – 11.30
Istirahat 3 (15′) Istirahat 3 (15′) 8 11.30 – 12.05
8 12.55 – 13.40 8 13.05 – 13.45 9 12.05 – 12.40
9 13.40 – 14.25 9 13.45 – 14.25
10 14.25 – 15.10 10 14.25 – 15.10
CATATAN :
KELAS X (SEN – JUM = 9 JAM MATPEL)
KELAS XI, XII  (SEN, RAB, JUM = 9 JAM MATPEL)
KELAS XI, XII  (SEL, KAM = 10 JAM MATPEL)
WAKTU BELAJAR
SMAK 3 PENABUR JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015 – 2016
NORMAL KEB/ UP/ WALAS / SPORT RAPAT / KEB. Komplek
Renungan Pagi 06.30 – 07.25 Renungan Pagi
1 06.40 – 07.25 1 07.25 – 08.05 1 06.40 – 07.15
2 07.25 – 08.10 2 08.05 – 08.45 2 07.15 – 07.50
3 08.10 – 08.55 Istirahat 1 (20′) 3 07.50 – 08.25
Istirahat 1 (20′) 3 09.05- 09.45 Istirahat 1 (20′)
4 09.15 – 10.00 4 09.45 – 10.25 4 08.25 – 09.00
5 10.00 – 10.45 5 10.25 – 11.05 5 09.20 – 09.55
Istirahat 2 (25′) Istirahat 2 (25′) 6 09.55 – 10.30
6 10.10 – 11.55 6 11.30 – 12.10 Istirahat 2 (25′)
7 11.55 – 12.40 7 12.10 – 12.50 7 10.55 – 11.30
Istirahat 3 (15′) Istirahat 3 (15′) 8 11.30 – 12.05
8 12.55 – 13.40 8 13.05 – 13.45 9 12.05 – 12.40
9 13.40 – 14.25 9 13.45 – 14.25
10 14.25 – 15.10 10 14.25 – 15.10
CATATAN :
KELAS X (SEN – JUM = 9 JAM MATPEL)
KELAS XI, XII  (SEN, RAB, JUM = 9 JAM MATPEL)
KELAS XI, XII  (SEL, KAM = 10 JAM MATPEL)