Pelantikan Osis Tahun 2016-2017

PELANTIKAN OSIS DAN PMR SMAK 3 PENABUR PERIODE 2016

Pada hari Selasa, 9 Februari 2016 diadakan Upacara Pelantikan OSIS dan PMR SMAK 3 Periode 2016. Pengurus OSIS yang dilantik pada periode ini berjumlah 46 siswa, yang terdiri dari BPH dan 10 Bidang OSIS, sedangkan PMR berjumlah 10 orang. Upacara pelantikan dihadiri oleh seluruh siswa dan guru SMAK 3. Rangkaian upacara pelantikan terlaksana dengan baik, mulai dari prosesi bendera yang terdiri dari bendera Merah-Putih, bendera Tut Wuri Handayani, bendera BPK PENABUR, bendera OSIS, dan bendera PMR. Setelah petugas bendera memasuki lapangan, upacara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan dan pengucapan Janji OSIS, MPK, dan PMR serta Tribakti PMR di hadapan seluruh peserta upacara. Penyerahan jabatan OSIS periode lama yang diketuai oleh Helsa Ivana dan Devin Sunjaya kepada OSIS periode baru yang diketuai oleh Blessdy Clementine dan Devin Samuel serta penyerahan jabatan PMR ditandai oleh penandatanganan Surat Penyerahan Jabatan dan penyerahan bendera. Upacara terlaksana dengan baik dan lancar sampai akhir. Semoga OSIS Periode 2016 dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik serta dapat melayani Tuhan serta seluruh warga SMAK 3 dengan kinerja yang memuaskan.

Blessdy Clementine, XI SOS 1.

IMG_0568IMG_0569 IMG_0570IMG_0571IMG_0572 IMG_0573IMG_0574IMG_0575IMG_0576 IMG_0577IMG_0578 IMG_0579IMG_0580IMG_0581IMG_0582IMG_0583IMG_0584IMG_0585IMG_0586IMG_0587IMG_0588IMG_0589IMG_0590IMG_0591IMG_0592IMG_0593IMG_0594IMG_0595IMG_0596IMG_0597IMG_0598IMG_0599IMG_0600IMG_0601IMG_0602IMG_0603IMG_0604IMG_0605IMG_0606IMG_0607IMG_0608IMG_0609IMG_0610IMG_0611IMG_0612IMG_0613IMG_0614IMG_0615IMG_0616IMG_0617IMG_0618IMG_0619IMG_0620IMG_0621IMG_0622IMG_0623IMG_0624